סקרי סיכונים

סקר סיכונים

אחת לשנה מחויב כל ארגון לבצע סקר סיכונים שנתי. מטרת הסקר הנה לאתר ולזהות מפגעי בטיחות העלולים לגרום לתאונות עבודה או לנזקי בריאות.

חברת אילן זדה בע"מ מבצעת את סקרי הבטיחות הנדרשים.

סקרים המפרטים את שלל הסיכונים הקיימים בכל אחד מהתחומים הבאים: אש, חשמל, קרינה, מכונה, מבנה, חומרים וכו'.

תוצאות הסקר מהווים תוכנית עבודה לארגון הכוללת את תיאור הסיכונים, המלצות לתיקונם ולוח זמנים לסילוקם או מזעורם.

כמו כן, נערך "סיור בטיחות" בליווי מנהל הבטיחות בארגון במפעל לאיתור הסיכונים בשטח.

הכנת הדרכת עבודה בגובה

שאלות נפוצות - סקר סיכונים

הביטוי סקר סיכונים מספר לנו לכאורה את כל מה שאנחנו צריכים לדעת על המשמעות שלו – סקירה של כלל הסיכונים החלים על ארגון, גוף או ישות כלשהם. סקירה זו נועדה להביא לידיעת כלל המנהלים בארגון ומהם גם אל העובדים כולם, את כלל הסיכונים האורבים להם במסגרת פעילותם, הן בכדי שיהיו מודעים אליהם והן בכדי שידעו להתמודד עימם. כמו כן, סקר זה נועד לאפשר לארגון עצמו לבנות מתודולוגיות סדורות ולהעניק לכלל העובדים את הכלים הדרושים להם להתמודדות עם סיכונים אלה. אך באילו סיכונים מדובר? האם סקר סיכונים בטיחות הוא הסקר היחיד שקיים, או שישנם בסקר היבטים נוספים של סיכון, למשל למטרות העסקיות של הארגון? את התשובות על כך תוכלו לקבל ממש כאן בשורות הבאות.

סקר סיכונים הוא תהליך של איתור כלל הסיכונים שבתוכם פועל הארגון, אלא אם הסקר מוגדר מלכתחילה כסקר שמיועד לבחון סיכונים בתחום ספציפי בלבד. כך למשל, בפרויקט בניה הסקר המתאים ביותר הוא סקר סיכונים בטיחות. במקומות עבודה קבועים נהוג לבצע סקר סיכונים בעבודה. לעומת זאת, בארגונים פיננסיים או בכל ארגון עסקי שהוא, ניתן לבצע גם סקר סיכונים פיננסיים/ עסקיים, הבוחן את הסיכונים העסקיים שבתוכם פועל העסק ובכלל זה תחרות, תנודות בשוק ההון, אירועים של כוח עליון, ירידה בביקוש, אי יכולת לספק את ההיצע, סיכונים שנובעים ממדיניות הממשלה וכן הלאה. ואחרי שאמרנו את זה, סקר סיכונים בעבודה הוא ללא ספק סקר הסיכונים השכיח ביותר ועיקרו הוא סביב סיכוני הבטיחות האורבים לעובדים ולגורמים שלישיים באזור העבודה, בין שמדובר במקום עבודה קבוע ובין שמדובר באתר בנייה.

הכנת סקר סיכונים בעבודה היא משימה שיורדת לרזולוציות גבוהות של תהליכי העבודה בארגון או באתר ולכן ביצועה מחייב הכרה יסודית של כל תהליכי העבודה בארגון. מהסיבה הזאת, הכנת סקר סיכונים מבוצעת תמיד על ידי גורם מקצועי המתמחה בתחום ספציפי, בענף כלכלי ספציפי. כך למשל, ישנם גורמים מקצועיים המתמחים בהכנת סקר סיכונים בענף הבנייה, בעוד אחרים מתמחים בהכנת סקר סיכונים בטיחות למפעלי תעשייה וכמובן אחרים המתמחים בהכנת סקר סיכונים לתאגידים וגורמים פיננסיים. במידה ואתם נדרשים לבצע סקר סיכונים, חשוב מאוד שאת הסקר יערוך עבורכם גורם מקצועי המתמחה בענף בו אתם פועלים. יחד עם זאת, כל ארגון עסקי, גם בענף הבנייה וגם בענפי התעשייה השונים, הוא ארגון שפועל בתוך סיכונים פיננסיים ועסקיים ועל כן, במקרים אלה עליכם להפריד בין הכנת סקר סיכונים בעבודה או סקר סיכונים בטיחות, אותו צריך לערוך עבורכם גורם מקצועי המתמחה בהיבט הבטיחותי בענף הפעילות שלכם ובין הכנת סקר סיכונים פיננסיים/ עסקיים, אותו אמור לערוך עבורכם גורם מקצועי מתחום השירותים העסקיים ומתמחה בסיכונים עסקיים לכל ענפי המשק.

מן הסתם, כאשר אתם מזמינים שירות של עריכת סקר סיכונים, אתם רוצים להבין מה אתם צפויים לקבל בסופו של דבר ומה אתם אמורים לעשות את זה. ובכן, בתום סקר סיכונים אתם אמורים לקבל דוח מפורט הכולל את כל הסיכונים האורבים לכם כארגון, לכם כמנהלים ולכם כעובדים בארגון ומתוך הדוח הזה עליכם לבנות את הכלים הנדרשים להתמודדות עם הסיכונים הללו ולמזעור שלהם עד כמה שניתן. את זה תוכלו לעשות כבר בסיוע מומחי בטיחות במקרה של סקר סיכונים בטיחות או באמצעות יועצים עסקיים למיניהם במקרה של סיכונים עסקיים/ פיננסיים.

אילן זדה - הכתובת שלך לבטיחות