תיק שטח

תיק שטח

מבנים רבים כגון: מבני תעשייה, מבני משרדים, בתי חולים, בתי אבות ואולמות, מחויבים בהכנת תיק שטח המתבקש על ידי שירותי כבאות והצלה.

התיק כולל את פרופיל החברה, פירוט שטחי האתר, מערכות התראה וכיבוי, נוהלי חירום ברעידת אדמה, תכניות בטיחות אש, פירוט מערך החשמל ומערך המילוט מהמבנה.

הכנת תיק שטח כוללת:

  • סיור בארגון ואיסוף נתונים; נהלים קיימים לרבות תכניות אש, תכניות חשמל וכו'.
  • בחינת צוות חירום מפעלי והתאמתו לארגון.
  • איגוד הנתונים בתיק שטח מסודר והגשתו לאישור ע"י תחנת הכיבוי המקומית.
  • בניית תרחישים והערכות סיכונים למצבי החירום.
  • בחינה ובדיקת האישורים הקיימים בנושא אש, מים וחשמל.
בטיחות בעבודה

שאלות נפוצות - תיק שטח

הביטוי תיק שטח יכול מעט להטעות, שכן במבט ראשון נראה כי מדובר בתיק שיכול להיות רלוונטי לכל פרויקט, מערכת או עבודה המבוצעים או מתקיימים בשטח. בפועל, מדובר כמובן באוגדן המשתייך לנושא מאוד ספציפי – בטיחות אש, ומחויב על פי הכללים של שירותי כבאות והצלה בישראל. תיק זה אמור להכיל בתוכו את המערך הבטיחותי, הארגוני והתפעולי לצורך ניהול אירועים של בטיחות אש או במילים אחרות, אירועי שריפה, הן בשגרה והן בחירום. אז מה זה תיק שטח בדיוק? באילו מקרים נדרשת הכנת תיק שטח והאם נדרש תיק כזה לכל מבנה בכל מצב? מי יודע להכין תיק כזה ועל סמך מה נבנה התיק?

תיק שטח הוא אוגדן של מסמכים המפרטים את כל המידע הנדרש על מנת לנהל מערך בטיחותי שלם במקרה של אירועי בטיחות אש. בכלל זה מפרט התיק מידע כללי על הארגון עצמו, על מאפייני הפעילות שלו, מספר העובדים וכן הלאה. בהמשך לכך מתאר התיק את המרחב שבו פועל הארגון או במילים אחרות את כל שטחי האתר/ מרחב שבו פועל הארגון לרבות המבנה הפנימי והחלוקה הפנימית שלו, החצרות, דרכי גישה וכדומה. עוד מפרט התיק את כל אמצעי הגילוי וכיבוי האש הקיימים בארגון ובכלל זה מערכות גילוי אש, גלאי עשן ואש, מערכות ספרינקלרים, מטפים, עמדות הג"א, זרנוקי כיבוי מותקנים וכן הלאה. בהמשך מפרט התיק את צוות החירום הפעילים בארגון על פי האחריות שיועדה לכל אחד מהם ואת גורמי הסיכון החלים על הארגון בהתאם למאפייני הפעילות שלו, חומרי הגלם המוחזקים בשטחו וכן הלאה. לבסוף, מציג התיק תכניות פרקטיות של בטיחות אש ונהלי בטיחות אש, הן בזמן שגרה והן בשעת חירום.

הכנת תיק שטח היא אינה אופציה שעומדת לרשות הארגון או החלטה שרירותית שמקבלים בעלי סמכות בשירותי כבאות והצלה. הנושא של הכנת תיק שטח מעוגן בחוק ובתקנות ובהתאם לאלו ישנם שורה של מבנים וגורמים הנדרשים להכין ולנהל תיק שטח בנושא בטיחות אש. המכנה המשותף בין כלל המבנים הללו הוא שהם כולם מבני ציבור או תעשייה, כלומר מבנים שמיועדים לשרת את הציבור כמו בתי חולים, קניונים, בנקים, בתי קולנוע, בתי מלון וכן הלאה וכן מבני תעשייה בהם יכולים להתקיים סיכוני אש חריגים בגין חומרי גלם דליקים ותהליכי עבודה היוצרים סיכוני אש לכשעצמם. בכל המקרים האלה, נדרש הארגון המנהל את המבנה, האחראי עליו או הפועל בו, להכין תיק שטח מפורט על פי הוראות שירותי כבאות והצלה. הצגת התיק ואישורו על ידי שירותי הכיבוי וההצלה, מהווים תנאי הכרחי לאישור הפעילות במבנה וקבלת רישיון עסק למבנה.

הכנת תיק שטח מבוצעת על ידי גורמים מקצועיים שהוסמכו על ידי שירותי כבאות והצלה למטרה זו. גורמים אלה אינם נדרשים להכיר את כל התהליכים העסקיים והתפעוליים של הארגון, אלא דווקא את הסיכונים הקיימים בארגון, את סיכוני האש הרלוונטיים ואת מערכות הגילוי והכיבוי הנדרשות להתקנה. כמו כן, גורמים מקצועיים אלה נדרשים להכיר היטב את המתודולוגיות השונות להתמודדות עם מצבי בטיחות אש, אותן הם צריכים להביא לידי ביטוי בתכניות בטיחות האש ובנהלי השגרה והחירום המשולבים בתיק. במקרים רבים, נדרש להכין תחילה סקר סיכונים שמהווה גם הוא חומר גלם בידי אותם גורמים מקצועיים לצורך הכנת תיק שטח המותאם לארגון הספציפי.

אילן זדה - הכתובת שלך לבטיחות